NAP bordje
Wirdumerdraaischool houdt droge voeten! 

De wirdumerdraaischool heeft onlangs een zogenaamd NAP bordje mogen ontvangen.

Het bordje prijkt inmiddels trots op de voorgevel van het gebouw.

Zoals op de foto te zien is, staat een bezoeker van de school op +0,38 meter NAP.

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) is een meetpunt voor hoogtemetingen in Nederland. Het NAP-niveau geeft de hoogte van land en water aan. Weet je het NAP-niveau van de plek waar jouw huis of school staat, dan weet je of het gebouw onder water zou staan bij een dijkdoorbraak. Of wanneer er helemaal geen dijken zouden zijn!

De waterhoogte en de hoogte van het land worden regelmatig gemeten door Rijkswaterstaat. Zo weten waterschappen of de duinen en de dijken nog hoog genoeg zijn. Met het NAP kunnen we beter berekenen hoe hoog de dijken moeten worden die het land beschermen. De waterstanden worden dan ook aangegeven in hoogten boven NAP. Afwijkingen van de waterstanden worden elke dag door Rijkswaterstaat bekend gemaakt

Blijvende bewustwording

Met dit project wil het waterschap jongeren bewust maken van het concept ‘Nederland-leeft-met-water’ en de rol van water in de eigen leefomgeving. Het project is ook bedoeld om jongeren kennis te laten maken met waterschappen en te laten zien wat zij doen om water te beheren en veiligheid te waarborgen. Het NAP-bordje is een tasbaar en blijvend merkteken op het schoolgebouw. Ook in opvolgende jaren kunnen docenten in hun lessen over water verwijzen naar het bordje op de voorgevel.

In de klas wordt aandacht besteedt aan de strijd tegen het water, hiervoor gebruiken we de drogevoetenkrant. De kinderen leren onder andere wat een dijkgraaf doet, wat sluizen, zijlen en stuwen zijn, hoe een polder werkt en ingericht is en nog veel meer om op te noemen.

Mocht u ook belangstelling hebben voor het werk van de waterschappen, neem dan eens een kijkje op www.noorderzijlvest.nl  . Onder het kopje “werk in uitvoering” kunt u het project “basisscholen beneden NAP”vinden. Hier kunt u de krant in pdf bekijken, filmpjes met de dijkgraaf zien en nog veel meer.

  
klik op een foto om deze te vergroten